5 doporučených tém

späť

Ak plánujete navštíviť svojho lekára kvôli odporúčaniu, nižšie je uvedených päť bodov, ktoré by ste s ním pri vyšetrení mali prediskutovať:

1. Symptómy – zaznamenajte si (alebo si prineste výtlačok dotazníka týkajúceho sa symptómov) typ symptómov, ktoré máte, a hovorte o nich so svojím lekárom

2. Dopad – bránia vám symptómy v tom, aby ste mohli robiť rukami veci, ktoré ste zvykli robiť, alebo je dopad na váš život minimálny? Radšej by ste tieto symptómy nemali?

3. Závažnosť – aký je stupeň závažnosti vašej choroby? Zhoršuje sa?

4. Liečba – máte nárok na liečbu? Ak áno, aké sú možnosti?

5. Ďalšie kroky – čo by ste mali robiť ďalej? Mali by ste ísť za ďalším odborným lekárom?