Prehálasenie o zodpovednosti

Táto web stránka má informatívny a vzdelávací účel, pretože nedáva odpoveď na akúkoľvek otázku, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s chorobou, obsah web stránky nemôže nahradiť osobnú konzultáciu a presné lekárske vyšetrenie, farmaceutov alebo ostatných zdravotníkov. Web stránka sleduje a komunikuje presné a autentické informácie, ale nenesie zodpovednosť za včasnosť, platnosť, úplnosť poskytnutých informácií. Správca webových stránok si vyhradzuje právo meniť obsah webových stránok kedykoľvek bez akéhokoľvek obmedzenia. Informácie uvedené na webových stránkach nemôže byť považované za záväzok.
Späť na stránku