Slovník

Tkanivo – Telesné tkanivo je vytvorené zo skupín buniek, ktoré majú konkrétnu úlohu, napríklad chránia telo pred infekciou, zabezpečujú pohyb alebo uskladňujú tuk.

Kolagén – Prirodzený proteín, ktorý sa nachádza v mnohých tkanivách tela, ako sú šľachy, väzy a koža, kde zabezpečujú pevnosť, elastickosť a flexibilitu.

Diabetes – Teda cukrovka, je dlhodobý stav spôsobený vysokou hladinou glukózy (krvného cukru) v krvi.

Väzivový pruh – Keď koža vyzerá, ako keby bola pod ťahom zvnútra.

Vznik jamiek – Malé, ale hlboké jamky na koži, ktoré sú ďalším príznakom Dupuytrenovej choroby, sú spôsobené kontrakciou vláken spojivového tkaniva.

Celková anestézia – Druh anestézie (liekmi navodená strata citlivosti). Používa sa proti bolesti pri chirurgickom zákroku. Celkové anestetikum spôsobí stratu vedomia, takže chirurgický zákrok je možné vykonať bez bolesti alebo stresu.

Lokálne anestetikum – Typ lieku proti bolesti, ktorý sa používa počas niektorých chirurgických zákrokov na znecitlivenie oblasti tela, kde sa zákrok vykonáva.

Kožný štep – Zdravá koža sa odoberie z inej časti tela a prenesie na ranu na ruke.

Väzy – Pevné pruhy mäkkého, bieleho a pružného tkaniva.

Antikonvulzíva – Antikonvulzíva sa používajú na liečbu záchvatov u ľudí s epilepsiou.

Fasciektómia – Jedna z možností liečby Dupuytrenovej kontraktúry, kedy sa spojivové tkanivo spôsobujúce túto kontraktúru úplne odstráni (zvyčajne pri pokročilejších alebo rekurentných kontraktúrach).

Fasciotómia – Jedna z možností liečby Dupuytrenovej kontraktúry, kedy sa spojivové tkanivo spôsobujúce túto kontraktúru úplne prereže, aby sa uvoľnilo napätie (zvyčajne pri ľahkých kontraktúrach).

Kolagenáza clostridium histolyticum – Nechirurgická liečba, kde sa enzýmy injekčne podávajú priamo do väzivového pruhu, ktorý spôsobuje kontraktúru. Tieto enzýmy rozpúšťajú kolagén a prerušia pruh.

Radiačná liečba – Všeobecný pojem, ktorý označuje akúkoľvek energiu, ktorá sa šíri priestorom buď ako vlna, alebo ako častica. Pri radiačnej liečbe sa postihnutá ruka umiestni pod RTG alebo pod elektrónový lúč a na postihnuté miesto v dlani sa aplikuje žiarenie. To sa opakuje niekoľko za sebou nasledujúcich dní.

Dlaha – Plastová alebo drevená pomôcka, ktorá sa používa na imobilizáciu prstu. Pri Dupuytrenovej kontraktúre sa môže dlaha použiť po chirurgickej alebo nechirurgickej liečbe na pomoc pri doliečení prsta.

Steroidy – Liečba na báze syntetických hormónov.

Metakarpofalangálne kĺby – Kĺby medzi záprstnými kosťami a prvými článkami prstov.