Najčastejšie otázky

Kde sa môžem dozvedieť o Dupuytrenovej chorobe viac?

Váš lekár vám poskytne ďalšie informácie a rady o tom, ktorá možnosť liečby bude pre vás najvhodnejšia.

Môže Dupuytrenova choroba postihnúť aj inú časť môjho tela?

U väčšiny ľudí sa táto choroba vyskytuje len na rukách. Vo veľmi zriedkavých prípadoch môžu byť prsty nôh a chodidlá postihnuté podobnou chorobou, ktorá sa nazýva Ledderhoseho choroba.33 V ešte zriedkavejších prípadoch môžu byť podobne postihnuté aj kĺby (Garrodove uzly) a penis (Peyronieho choroba). 33

Existuje liečba na Dupuytrenovu chorobu?

V súčasnosti na Dupuytrenovu chorobu neexistuje kauzálna liečba, ktorá by dokázala odstrániť príčinu tejto choroby. Pri pacientoch s Dupuytrenovou kontraktúrou existuje niekoľko možností chirurgickej a nechirurgickej liečby, ktorou je možné odstrániť príznaky tejto choroby. Liečba závisí od rôznych faktorov, ako je štádium a závažnosť kontraktúry, vek a celkové zdravie pacienta, zamestnanie pacienta alebo stav kože na dlani ruky. Je dôležité, aby pacienti s Dupuytrenovou kontraktúrou podstúpili liečbu, pretože, čím dlhšie kontraktúra trvá, tým väčšia je šanca, že prejde do chronického ochorenia, pri ktorom väzy môžu zostať zafixované v stiahnutej pozícii.1

Aký je prirodzený priebeh Dupuytrenovej choroby bez ošetrenia?

Väčšina pacientov s Dupuytrenovou chorobou nevyžaduje liečbu a stačí ich dôkladne monitorovať, až kým sa symptómy nezmenia alebo nezhoršia (čo je známe ako „pozorné vyčkávanie“).4 Ochorenie sa však vráti do menej pokročilého štádia aj bez liečby približne u 10 % pacientov.1,18

Má Dupuytrenova kontraktúra dopad na život človeka?

Dupuytrenova kontraktúra často bráni vykonávaniu každodenných činností, ktoré mnohí považujeme za samozrejmé – napríklad riadenia vozidla, umývanie tváre, obliekanie sa alebo podávanie rúk.1

Môže sa Dupuytrenova kontraktúra vyskytnúť na ktoromkoľvek prste?

U niektorých ľudí sa môže Dupuytrenova kontraktúra vyskytnúť na viac ako jednom prste – prstenník a malíček sú postihnuté najčastejšie.1 Dupuytrenova choroba je tiež obojstranná, to znamená, že môže postihnúť hociktorú ruku a v niektorých prípadoch aj obidve ruky. 1,18

Čo je to Dupuytrenova kontraktúra?

Dupuytrenova kontraktúra je jedným z potenciálnych symptómov Dupuytrenovej choroby, pri ktorom nastala progresia ochorenia. Kontraktúra nastáva vtedy, keď sa prst natrvalo zohne smerom k dlani. Približne u 25 % ľudí s týmto ochorením sa vyvinie Dupuytrenova kontraktúra.

Ako zistím, či mám Dupuytrenovu chorobu?

Vždy by ste sa mali poradiť so svojím lekárom. Prvým príznakom Dupuytrenovej choroby je však zhrubnutie kože, vznik jamiek, objavenie sa malých výrastkov alebo uzlíkov tkaniva v dlani ruky. S progresiou ochorenia je možné sledovať zmenu tvaru väzivového pruhu pod kožou – ťahá sa z dlane smerom k postihnutému prstu. Ak vznikne kontraktúra, postihnutý prst bude vyzerať, ako keby ho to ťahalo smerom k dlani, takže nie je možného ho úplne natiahnuť a môže napríklad zavadzať, keď si dávate ruku do vrecka.

Zdroje

 1. Townley WA et al. BMJ. 2006;332:397-400
 2. Bayat A and McGrouther DA. Ann R Coll Surg Engl. 2006; 88:3-8
 3. Gudmundsen KG et al. J Clin Epidemiol. 2000;291-296
 4. Crean SM et al. J Hand Surg 2011;36E(5) 396–407
 5. Garcia-Guixé E, Fontaine V, Baxarias J, et al. Estudio antropológico, paleopatológico y radiológico de las momias localizadas en el almacen número 4 de la casa americana (el Asasif, Luxor, Egypt): proyecto monthemhat 2009. Available from: www.hottopos.com/rih20/garciaguixe.pdf Last accessed  04.09.14
 6. Flatt AE. BUMC PROCEEDINGS 2001; 14: 378-84
 7. Thurson A. J Bone Joint Surg 2003;85-B:469-77
 8. Thurston A. Dupuytren's disease or Cooper's contracture?: Kenneth Fitzpatrick Russell Memorial Lecture. ANZJ Surg 2003; 73(7): 529-35 
 9. Wilbrand, S. 2002. Dupuytren's contracture – features and consequences. Ada Universitatis Upsaliensis. Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1130. 53 pp. Uppsala. ISBN 91-554-5262-0.
 10. Leclerq C(2000): Epidemiology. In Tubiana R, Leclerq C, Hurst LC. Dupuytren´s disease 53-58. Informa healthcare.
 11. Ling RS. J bone Joint Surg Br 1963;45:709-18
 12. Noble J, et al. J Bone Joint Surg 1984; 66: 322-5
 13. Hart MG and Hooper G. Postgrad Med J 2005; 81: 425-428
 14. Arkkila PE, et al. J Reumato. 1997; 24: 153-9
 15. Lund M. Acta Psychiatry Neuro/1941; 16: 465-92
 16. Geoghegan JM, et al. J Hand Surg Br 2004; 29: 423-6
 17. Arafa M, et al. J Hand Surg Br 1992; 17: 221-4
 18. Trojian TH and Chu SM. Am Fam Physician 2007; 76: 86-9
 19. Rayan GM. J Bone Joint Surg 2007; 89: 189-198
 20. Armstrong et al. J Bone Joint Surg [Br] 2000;82-B:90-4.
 21. Dias J, Braybrooke J. J Hand Surg 2006; 31(5): 514-521
 22. Summary of Product Characteristics July 2014 - názov produktu a SPC je určené iba osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky a je dostupný na vyžiadanie u sponzora stránky
 23. Hurst LC et al. NEJM 2009; 361: 968-79
 24. Gilpin D et al. J Hand Surg. 2010;35A:2027–2038
 25. Diaz et al. Hand Clin. 2014; 33-38
 26. van Rijssen AL and Werker PMN. J Hand Surg Br2006; 31(5):498-501
 27. Foucher G et al. J Hand Surg 2003, 28B (5): 427-431
 28. van Rijssen AL et al. Plast Reconstr Surg 2012; 129(2): 469-477
 29. Badois FJ et al. Rev Rhum Ed Fr. 1993 30; 60(11): 808-13
 30. NICE guidelines. Radiation therapy for early Dupuytren's disease. November 2010
 31. Keilholz L et al. Int J Radiat Onco, Bio, Phys 1996; 36(4): 891-897
 32. Seegenschmiedt MH et al. Int J Radiat Onco, Bio, Phys 2001; 49(3): 785-798
 33. Rayan et al. Hand Clinics. 1999; 15(1):87-96