O chorobe

O chorobe
Príznaky a symptómy
História
Dopad
Príčiny
Slovník
Galéria
O chorobe

Dupuytrenova choroba je ochorenie, ktoré môže postihovať ruky a prsty. Postupne môže viesť k tomu, že jeden alebo viac prstov sa zohne do dlane, čo pacientovi bráni vykonávať každodenné činnosti, napríklad riadiť vozidlo, umývať sa alebo podať niekomu ruku.
Príznaky a symptómy

  Dupuytrenova choroba je progresívne ochorenie, ktoré postihuje spojivové tkanivo dlane a prstov. Postupne sa môže rozvinúť do Dupuytrenovej kontraktúry (čo je jeden z potenciálnych symptómov Dupuytrenovej choroby), kedy sa postihnutý prst alebo prsty natrvalo zohnú do dlane.1 U približne 25 % ľudí s týmto ochorením vznikne Dupuytrenova kontraktúra. 3,4

 

  Dupuytrenova choroba začína bujnením buniek v dlani ruky, čo spôsobí vznik drobných hrudiek pod kožou. Tieto hrudky sú benígne (nie sú rakovinotvorné) a zvyčajne sú nebolestivé.1

 

  Ak ochorenie postupuje, vytvára sa kolagén (prirodzený proteín, ktorý sa nachádza v rôznych tkanivách tela). S hromadením kolagénu sa môžu pod kožou vytvoriť "pruhovité útvary“. Pruh zasahuje z dlane do prstov. Pruh postupne a natrvalo priťahuje prst do dlane. Tvar pruhu je niekedy rozpoznateľný pod kožou – keď sa pokúsite postihnutý prst natiahnuť. Väzivový pruh sa sťahuje a prst sa postupne ohýba do dlane. Toto zohnutie prsta sa označuje ako kontraktúra a môže znížiť schopnosť pohybu a natiahnutia prsta.1

História

1010 – 820 • pred n. l. Najnovšie vykopávky egyptskej hrobky Monthernhat odhalili osemnásť múmií z tohto obdobia a medzi nimi aj prvý prípad Dupuytrenovej choroby. 5

1100 – 1300 • V islandských ságach bolo podrobne popísaných niekoľko druhov „zázračnej liečby“. Dva z týchto prípadov sa podobajú príznakom Dupuytrenovej choroby, čo znamená, že túto chorobu mali už Vikingovia. 6

1614 • Prvý zdravotný záznam o Dupuytrenovej chorobe sa objavuje vo švajčiarskom Bazileji. Lekár menom Felix Platter vyšetril ruku murára, ktorého malíček a prstenník boli ohnuté do dlane ľavej ruky a popis tohto stavu uviedol vo svojej knihe. 7

1777 • Pán Henry Cline Sr, britský lekár a anatóm, si na základe pitvy dvoch rúk s kontraktúrami uvedomil, že za kontraktúru je zodpovedná fascia a nie šľachy. 7

 

 

 

1822 • Clinov študent Astley Cooper, ktorý podobne ako Cline vykonával prax a prednášal v nemocnici sv. Guya a sv. Tomáša v Londýne, v Spojenom Kráľovstve, napísal štúdiu „Liečba dislokácií a fraktúr kĺbov.“ V štúdii uviedol podrobný popis Dupuytrenovej kontraktúry a súhrn chirurgickej liečby. 8,9

 

1831 • Francúzsky chirurg a anatóm menom Baron Guillaume Dupuytren pitval ruku pacienta, ktorý trpel kontraktúrami, a podobne ako Henry Cline dospel k záveru, že príčinou choroby je fascia. 12. júna liečil pacienta otvorenou fasciotómiou (prerezaním kože a fascie). Aj keď podľa niektorých Cline a Cooper odhalili príčinu choroby, pomenovaná je po Dupuytrenovi, ktorý tvrdil, že bol prvý, kto rozpoznal príčinu Dupuytrenovej choroby a prišiel na spôsob, ako ju liečiť. 8

 

 

 

 

Dopad

  Prevalencia Dupuytrenovej choroby sa v kaukazskej populácii odhaduje na 3 % až 6 %, pričom vyššia incidencia bola pozorovaná u pacientov pôvodom zo Severnej Európy. 10

 

  Dupuytrenova choroba je častejšia u mužov ako u žien (5 – 15-násobne) a zvyčajne je aj závažnejšia. 2

 

  Jeden z najvýznamnejších faktorov pri stanovení, či niekto ochorie na túto chorobu, je rodinná anamnéza. Takmer 70 % ľudí, u ktorých sa vyvinie Dupuytrenova choroba, má toto ochorenie v rodinnej anamnéze. 11 Napriek pokračujúcemu výskumu je presná príčina choroby neznáma.

 

  Aj keď Dupuytrenova choroba neohrozuje život, spôsobuje výrazne obmedzenia. Ochorenie často bráni vykonávaniu každodenných činností, ktoré mnohí považujeme za samozrejmé – napríklad riadenie vozidla, umývanie tváre, obliekanie sa alebo podávanie rúk. 1,2

 

Príčiny

Príčina Dupuytrenovej choroby je stále neznáma, ale dáva sa do súvislosti s týmito faktormi:
 

Genetika

Takmer 70 % ľudí, u ktorých sa vyvinie Dupuytrenova choroba, má toto ochorenie v rodinnej anamnéze. 11

 

Diabetes

Existuje významná súvislosť medzi cukrovkou a Dupuytrenovou chorobou, kde prevalencia je medzi 3 % a 32 %, v priemere okolo 20 %. 12 Ľudia s cukrovkou majú zvyčajne ľahšiu formu Dupuytrenovej choroby 4,12 s menším výskytom kontraktúr a menej pacientov potrebuje chirurgickú liečbu. 12 U diabetikov sa Dupuytrenova choroba vyskytuje rovnako často u mužov ako u žien. 14

 

Alkohol

Niektoré štúdie preukázali, že vysoký príjem alkoholu za týždeň sa spája so zvýšeným rizikom Dupuytrenovej choroby. 13

 

Epilepsia

Štúdie zamerané na spojitosť medzi Dupuytrenovou chorobou a epilepsiou preukázali variabilné výsledky, kde u niektorých sa preukázala súvislosť medzi epilepsiou / liekmi proti záchvatom a na Dupuytrenovu chorobu, 7,13,15 zatiaľ čo v iných štúdiách sa súvislosť nepreukázala. 13,16,17

 

Úraz

Úraz sa pôvodne považoval za hlavnú príčinu, keď sa liečbou zaoberal ešte barón Dupuytren. Pacienti si totiž často mysleli, že príčinou je ťažká práca alebo úraz. Podľa viacerých štúdií sa však prevalencia Dupuytrenovej choroby u manuálnych pracovníkov nijako nelíši od osôb, ktoré manuálne nepracujú, a nebola zistená žiadna jednoznačná spojitosť. 2,18

 

 

 

Slovník

Tkanivo – Telesné tkanivo je vytvorené zo skupín buniek, ktoré majú konkrétnu úlohu, napríklad chránia telo pred infekciou, zabezpečujú pohyb alebo uskladňujú tuk.

Kolagén – Prirodzený proteín, ktorý sa nachádza v mnohých tkanivách tela, ako sú šľachy, väzy a koža, kde zabezpečujú pevnosť, elastickosť a flexibilitu.

Diabetes – Teda cukrovka, je dlhodobý stav spôsobený vysokou hladinou glukózy (krvného cukru) v krvi.

Väzivový pruh – Keď koža vyzerá, ako keby bola pod ťahom zvnútra.

Vznik jamiek – Malé, ale hlboké jamky na koži, ktoré sú ďalším príznakom Dupuytrenovej choroby, sú spôsobené kontrakciou vláken spojivového tkaniva.

Celková anestézia – Druh anestézie (liekmi navodená strata citlivosti). Používa sa proti bolesti pri chirurgickom zákroku. Celkové anestetikum spôsobí stratu vedomia, takže chirurgický zákrok je možné vykonať bez bolesti alebo stresu.

Lokálne anestetikum – Typ lieku proti bolesti, ktorý sa používa počas niektorých chirurgických zákrokov na znecitlivenie oblasti tela, kde sa zákrok vykonáva.

Kožný štep – Zdravá koža sa odoberie z inej časti tela a prenesie na ranu na ruke.

Väzy – Pevné pruhy mäkkého, bieleho a pružného tkaniva.

Antikonvulzíva – Antikonvulzíva sa používajú na liečbu záchvatov u ľudí s epilepsiou.

Fasciektómia – Jedna z možností liečby Dupuytrenovej kontraktúry, kedy sa spojivové tkanivo spôsobujúce túto kontraktúru úplne odstráni (zvyčajne pri pokročilejších alebo rekurentných kontraktúrach).

Fasciotómia – Jedna z možností liečby Dupuytrenovej kontraktúry, kedy sa spojivové tkanivo spôsobujúce túto kontraktúru úplne prereže, aby sa uvoľnilo napätie (zvyčajne pri ľahkých kontraktúrach).

Kolagenáza clostridium histolyticum – Nechirurgická liečba, kde sa enzýmy injekčne podávajú priamo do väzivového pruhu, ktorý spôsobuje kontraktúru. Tieto enzýmy rozpúšťajú kolagén a prerušia pruh.

Radiačná liečba – Všeobecný pojem, ktorý označuje akúkoľvek energiu, ktorá sa šíri priestorom buď ako vlna, alebo ako častica. Pri radiačnej liečbe sa postihnutá ruka umiestni pod RTG alebo pod elektrónový lúč a na postihnuté miesto v dlani sa aplikuje žiarenie. To sa opakuje niekoľko za sebou nasledujúcich dní.

Dlaha – Plastová alebo drevená pomôcka, ktorá sa používa na imobilizáciu prstu. Pri Dupuytrenovej kontraktúre sa môže dlaha použiť po chirurgickej alebo nechirurgickej liečbe na pomoc pri doliečení prsta.

Steroidy – Liečba na báze syntetických hormónov.

Metakarpofalangálne kĺby – Kĺby medzi záprstnými kosťami a prvými článkami prstov.

 

Galéria
Obmedzenia s Dupuytrenovou kontrakturou
Pacient 1
Pacient 2

Zdroje

 1. Townley WA et al. BMJ. 2006;332:397-400
 2. Bayat A and McGrouther DA. Ann R Coll Surg Engl. 2006; 88:3-8
 3. Gudmundsen KG et al. J Clin Epidemiol. 2000;291-296
 4. Crean SM et al. J Hand Surg 2011;36E(5) 396–407
 5. Garcia-Guixé E, Fontaine V, Baxarias J, et al. Estudio antropológico, paleopatológico y radiológico de las momias localizadas en el almacen número 4 de la casa americana (el Asasif, Luxor, Egypt): proyecto monthemhat 2009. Available from: www.hottopos.com/rih20/garciaguixe.pdf Last accessed  04.09.14
 6. Flatt AE. BUMC PROCEEDINGS 2001; 14: 378-84
 7. Thurson A. J Bone Joint Surg 2003;85-B:469-77
 8. Thurston A. Dupuytren's disease or Cooper's contracture?: Kenneth Fitzpatrick Russell Memorial Lecture. ANZJ Surg 2003; 73(7): 529-35 
 9. Wilbrand, S. 2002. Dupuytren's contracture – features and consequences. Ada Universitatis Upsaliensis. Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1130. 53 pp. Uppsala. ISBN 91-554-5262-0.
 10. Leclerq C(2000): Epidemiology. In Tubiana R, Leclerq C, Hurst LC. Dupuytren´s disease 53-58. Informa healthcare.
 11. Ling RS. J bone Joint Surg Br 1963;45:709-18
 12. Noble J, et al. J Bone Joint Surg 1984; 66: 322-5
 13. Hart MG and Hooper G. Postgrad Med J 2005; 81: 425-428
 14. Arkkila PE, et al. J Reumato. 1997; 24: 153-9
 15. Lund M. Acta Psychiatry Neuro/1941; 16: 465-92
 16. Geoghegan JM, et al. J Hand Surg Br 2004; 29: 423-6
 17. Arafa M, et al. J Hand Surg Br 1992; 17: 221-4
 18. Trojian TH and Chu SM. Am Fam Physician 2007; 76: 86-9
 19. Rayan GM. J Bone Joint Surg 2007; 89: 189-198
 20. Armstrong et al. J Bone Joint Surg [Br] 2000;82-B:90-4.
 21. Dias J, Braybrooke J. J Hand Surg 2006; 31(5): 514-521
 22. Summary of Product Characteristics July 2014 - názov produktu a SPC je určené iba osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky a je dostupný na vyžiadanie u sponzora stránky
 23. Hurst LC et al. NEJM 2009; 361: 968-79
 24. Gilpin D et al. J Hand Surg. 2010;35A:2027–2038
 25. Diaz et al. Hand Clin. 2014; 33-38
 26. van Rijssen AL and Werker PMN. J Hand Surg Br2006; 31(5):498-501
 27. Foucher G et al. J Hand Surg 2003, 28B (5): 427-431
 28. van Rijssen AL et al. Plast Reconstr Surg 2012; 129(2): 469-477
 29. Badois FJ et al. Rev Rhum Ed Fr. 1993 30; 60(11): 808-13
 30. NICE guidelines. Radiation therapy for early Dupuytren's disease. November 2010
 31. Keilholz L et al. Int J Radiat Onco, Bio, Phys 1996; 36(4): 891-897
 32. Seegenschmiedt MH et al. Int J Radiat Onco, Bio, Phys 2001; 49(3): 785-798
 33. Rayan et al. Hand Clinics. 1999; 15(1):87-96