Podmienky používania

Táto webová stránka bola vytvorená spoločnosťou Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (v texte aj ako „Sobi“). Spoločnosť Sobi ponúka túto webovú stránku vrátane informácií a materiálov dostupných na tejto stránke pod podmienkou, že vy ako používateľ prijmete tieto Podmienky používania. Prístupom na alebo používaním tejto webovej stránky potvrdzujete, že ste si prečítali, porozumeli a súhlasili s týmito Podmienkami používania.
 
Zrieknute sa zodpovednosti
Informácie a materiály na tejto webovej stránke sú poskytované len pre všeobecné informácie. Akékoľvek lekárske informácie slúžia len na informačné účely a neslúžia ako náhrada za radu od lekára alebo iných odborných zdravotníkov. Aj napriek tomu, že spoločnosť Sobi vynakladá primerané úsilie na to, aby zabezpečila presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií a materiálov na tejto webovej stránke, neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky (výslovné ani implicitné) za presnosť, úplnosť alebo aktuálnosť informácií. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že preberáte plnú zodpovednosť za používanie tejto webovej stránky. Spoločnosť Sobi sa v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi výslovne zrieka akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, následné alebo iné osobitné škody, straty alebo zranenia vyplývajúce z používania, nemožnosti používania alebo spoliehania sa na akúkoľvek takúto informáciu alebo materiály. Spoločnosť Sobi môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť informácie a materiály uvedené na tejto webovej stránke.
 
Hypertextové odkazy
Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na iné nezávislé internetové stránky spravované tretími stranami, nad ktorými Sobi nemá žiadnu kontrolu. Akékoľvek odkazy sú poskytované výlučne ako služba našim návštevníkom a spoločnosť Sobi nemá žiadnu zodpovednosť za obsah takýchto webových stránok tretích strán. Prepojenie a návštevy iných webových stránok prostredníctvom webovej stránky spoločnosti Sobi je teda úplne na vaše vlastné riziko.
 
Autorské práva
Všetok obsah na tejto webovej stránke (vrátane, bez obmedzenia, textu, fotografií a grafov) je chránený autorskými právami a je výhradným vlastníctvom spoločnosti Sobi alebo jej poskytovateľov licencií. Prístup k, kopírovanie a sťahovanie informácií a materiálov je možné len na vaše vlastné nekomerčné použitie. Akékoľvek iné použitie vrátane, ale nie výhradne, reprodukcie, úpravy, distribúcie, prevodu alebo predaja, udeľovania licencií alebo zverejnenia akýchkoľvek informácií alebo materiálov z tejto webovej stránky v ich celku alebo čiastočne je výslovne zakázané.
 
Ochranné známky
Všetky ochranné známky, logá a usporiadanie objektov na webovej stránke sú registrovanými alebo neregistrovanými ochrannými známkami a výhradným majetkom spoločnosti Sobi, jej poskytovateľov licencií alebo iných tretích strán. Je zakázané používať, sťahovať, kopírovať alebo distribuovať akékoľvek ochranné známky, logá a usporiadanie objektov v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka.
 
 
Cookies
Táto webová stránka používa cookies na umožnenie spoločnosti Sobi zhromažďovať informácie o používaní webových stránok používateľom. Cookies sú malé zložky informácií uložené v pamäti prehliadača používateľa. Spoločnosť Sobi nepoužíva cookies na žiadne iné účely, ako sú uvedené v časti Použitie cookies. Prečítajte si viac o našom Použití cookies na tejto webovej stránke.

Zdroje

 1. Townley WA et al. BMJ. 2006;332:397-400
 2. Bayat A and McGrouther DA. Ann R Coll Surg Engl. 2006; 88:3-8
 3. Gudmundsen KG et al. J Clin Epidemiol. 2000;291-296
 4. Crean SM et al. J Hand Surg 2011;36E(5) 396–407
 5. Garcia-Guixé E, Fontaine V, Baxarias J, et al. Estudio antropológico, paleopatológico y radiológico de las momias localizadas en el almacen número 4 de la casa americana (el Asasif, Luxor, Egypt): proyecto monthemhat 2009. Available from: www.hottopos.com/rih20/garciaguixe.pdf Last accessed  04.09.14
 6. Flatt AE. BUMC PROCEEDINGS 2001; 14: 378-84
 7. Thurson A. J Bone Joint Surg 2003;85-B:469-77
 8. Thurston A. Dupuytren's disease or Cooper's contracture?: Kenneth Fitzpatrick Russell Memorial Lecture. ANZJ Surg 2003; 73(7): 529-35 
 9. Wilbrand, S. 2002. Dupuytren's contracture – features and consequences. Ada Universitatis Upsaliensis. Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1130. 53 pp. Uppsala. ISBN 91-554-5262-0.
 10. Leclerq C(2000): Epidemiology. In Tubiana R, Leclerq C, Hurst LC. Dupuytren´s disease 53-58. Informa healthcare.
 11. Ling RS. J bone Joint Surg Br 1963;45:709-18
 12. Noble J, et al. J Bone Joint Surg 1984; 66: 322-5
 13. Hart MG and Hooper G. Postgrad Med J 2005; 81: 425-428
 14. Arkkila PE, et al. J Reumato. 1997; 24: 153-9
 15. Lund M. Acta Psychiatry Neuro/1941; 16: 465-92
 16. Geoghegan JM, et al. J Hand Surg Br 2004; 29: 423-6
 17. Arafa M, et al. J Hand Surg Br 1992; 17: 221-4
 18. Trojian TH and Chu SM. Am Fam Physician 2007; 76: 86-9
 19. Rayan GM. J Bone Joint Surg 2007; 89: 189-198
 20. Armstrong et al. J Bone Joint Surg [Br] 2000;82-B:90-4.
 21. Dias J, Braybrooke J. J Hand Surg 2006; 31(5): 514-521
 22. Summary of Product Characteristics July 2014 - názov produktu a SPC je určené iba osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky a je dostupný na vyžiadanie u sponzora stránky
 23. Hurst LC et al. NEJM 2009; 361: 968-79
 24. Gilpin D et al. J Hand Surg. 2010;35A:2027–2038
 25. Diaz et al. Hand Clin. 2014; 33-38
 26. van Rijssen AL and Werker PMN. J Hand Surg Br2006; 31(5):498-501
 27. Foucher G et al. J Hand Surg 2003, 28B (5): 427-431
 28. van Rijssen AL et al. Plast Reconstr Surg 2012; 129(2): 469-477
 29. Badois FJ et al. Rev Rhum Ed Fr. 1993 30; 60(11): 808-13
 30. NICE guidelines. Radiation therapy for early Dupuytren's disease. November 2010
 31. Keilholz L et al. Int J Radiat Onco, Bio, Phys 1996; 36(4): 891-897
 32. Seegenschmiedt MH et al. Int J Radiat Onco, Bio, Phys 2001; 49(3): 785-798
 33. Rayan et al. Hand Clinics. 1999; 15(1):87-96