Slovník

Tkanivo – Telesné tkanivo je vytvorené zo skupín buniek, ktoré majú konkrétnu úlohu, napríklad chránia telo pred infekciou, zabezpečujú pohyb alebo uskladňujú tuk.

Kolagén – Prirodzený proteín, ktorý sa nachádza v mnohých tkanivách tela, ako sú šľachy, väzy a koža, kde zabezpečujú pevnosť, elastickosť a flexibilitu.

Diabetes – Teda cukrovka, je dlhodobý stav spôsobený vysokou hladinou glukózy (krvného cukru) v krvi.

Väzivový pruh – Keď koža vyzerá, ako keby bola pod ťahom zvnútra.

Vznik jamiek – Malé, ale hlboké jamky na koži, ktoré sú ďalším príznakom Dupuytrenovej choroby, sú spôsobené kontrakciou vláken spojivového tkaniva.

Celková anestézia – Druh anestézie (liekmi navodená strata citlivosti). Používa sa proti bolesti pri chirurgickom zákroku. Celkové anestetikum spôsobí stratu vedomia, takže chirurgický zákrok je možné vykonať bez bolesti alebo stresu.

Lokálne anestetikum – Typ lieku proti bolesti, ktorý sa používa počas niektorých chirurgických zákrokov na znecitlivenie oblasti tela, kde sa zákrok vykonáva.

Kožný štep – Zdravá koža sa odoberie z inej časti tela a prenesie na ranu na ruke.

Väzy – Pevné pruhy mäkkého, bieleho a pružného tkaniva.

Antikonvulzíva – Antikonvulzíva sa používajú na liečbu záchvatov u ľudí s epilepsiou.

Fasciektómia – Jedna z možností liečby Dupuytrenovej kontraktúry, kedy sa spojivové tkanivo spôsobujúce túto kontraktúru úplne odstráni (zvyčajne pri pokročilejších alebo rekurentných kontraktúrach).

Fasciotómia – Jedna z možností liečby Dupuytrenovej kontraktúry, kedy sa spojivové tkanivo spôsobujúce túto kontraktúru úplne prereže, aby sa uvoľnilo napätie (zvyčajne pri ľahkých kontraktúrach).

Kolagenáza clostridium histolyticum – Nechirurgická liečba, kde sa enzýmy injekčne podávajú priamo do väzivového pruhu, ktorý spôsobuje kontraktúru. Tieto enzýmy rozpúšťajú kolagén a prerušia pruh.

Radiačná liečba – Všeobecný pojem, ktorý označuje akúkoľvek energiu, ktorá sa šíri priestorom buď ako vlna, alebo ako častica. Pri radiačnej liečbe sa postihnutá ruka umiestni pod RTG alebo pod elektrónový lúč a na postihnuté miesto v dlani sa aplikuje žiarenie. To sa opakuje niekoľko za sebou nasledujúcich dní.

Dlaha – Plastová alebo drevená pomôcka, ktorá sa používa na imobilizáciu prstu. Pri Dupuytrenovej kontraktúre sa môže dlaha použiť po chirurgickej alebo nechirurgickej liečbe na pomoc pri doliečení prsta.

Steroidy – Liečba na báze syntetických hormónov.

Metakarpofalangálne kĺby – Kĺby medzi záprstnými kosťami a prvými článkami prstov.

 

Zdroje

 1. Townley WA et al. BMJ. 2006;332:397-400
 2. Bayat A and McGrouther DA. Ann R Coll Surg Engl. 2006; 88:3-8
 3. Gudmundsen KG et al. J Clin Epidemiol. 2000;291-296
 4. Crean SM et al. J Hand Surg 2011;36E(5) 396–407
 5. Garcia-Guixé E, Fontaine V, Baxarias J, et al. Estudio antropológico, paleopatológico y radiológico de las momias localizadas en el almacen número 4 de la casa americana (el Asasif, Luxor, Egypt): proyecto monthemhat 2009. Available from: www.hottopos.com/rih20/garciaguixe.pdf Last accessed  04.09.14
 6. Flatt AE. BUMC PROCEEDINGS 2001; 14: 378-84
 7. Thurson A. J Bone Joint Surg 2003;85-B:469-77
 8. Thurston A. Dupuytren's disease or Cooper's contracture?: Kenneth Fitzpatrick Russell Memorial Lecture. ANZJ Surg 2003; 73(7): 529-35 
 9. Wilbrand, S. 2002. Dupuytren's contracture – features and consequences. Ada Universitatis Upsaliensis. Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1130. 53 pp. Uppsala. ISBN 91-554-5262-0.
 10. Leclerq C(2000): Epidemiology. In Tubiana R, Leclerq C, Hurst LC. Dupuytren´s disease 53-58. Informa healthcare.
 11. Ling RS. J bone Joint Surg Br 1963;45:709-18
 12. Noble J, et al. J Bone Joint Surg 1984; 66: 322-5
 13. Hart MG and Hooper G. Postgrad Med J 2005; 81: 425-428
 14. Arkkila PE, et al. J Reumato. 1997; 24: 153-9
 15. Lund M. Acta Psychiatry Neuro/1941; 16: 465-92
 16. Geoghegan JM, et al. J Hand Surg Br 2004; 29: 423-6
 17. Arafa M, et al. J Hand Surg Br 1992; 17: 221-4
 18. Trojian TH and Chu SM. Am Fam Physician 2007; 76: 86-9
 19. Rayan GM. J Bone Joint Surg 2007; 89: 189-198
 20. Armstrong et al. J Bone Joint Surg [Br] 2000;82-B:90-4.
 21. Dias J, Braybrooke J. J Hand Surg 2006; 31(5): 514-521
 22. Summary of Product Characteristics July 2014 - názov produktu a SPC je určené iba osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky a je dostupný na vyžiadanie u sponzora stránky
 23. Hurst LC et al. NEJM 2009; 361: 968-79
 24. Gilpin D et al. J Hand Surg. 2010;35A:2027–2038
 25. Diaz et al. Hand Clin. 2014; 33-38
 26. van Rijssen AL and Werker PMN. J Hand Surg Br2006; 31(5):498-501
 27. Foucher G et al. J Hand Surg 2003, 28B (5): 427-431
 28. van Rijssen AL et al. Plast Reconstr Surg 2012; 129(2): 469-477
 29. Badois FJ et al. Rev Rhum Ed Fr. 1993 30; 60(11): 808-13
 30. NICE guidelines. Radiation therapy for early Dupuytren's disease. November 2010
 31. Keilholz L et al. Int J Radiat Onco, Bio, Phys 1996; 36(4): 891-897
 32. Seegenschmiedt MH et al. Int J Radiat Onco, Bio, Phys 2001; 49(3): 785-798
 33. Rayan et al. Hand Clinics. 1999; 15(1):87-96